کد ویدیو: 59651 تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۵
دسته: بانوان
در حال بارگذاری ویدیو ...

گجتی که تمام صداهای اضافی اتاق شما را حذف میکند

[PDF] زیست شناسی سلولی و مولکولی - گروه آموزشي نخبگانEn cacheﺑﺨﺶ ﺳﻔﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري رﺷﺘﻪ اي ﺷﮑﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺳﻠﻮﻟﻬ

مطالب مرتبط

ارسال نظر