کد خبر: 45564 تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۵
تعداد نظرات: بدون دیدگاه
دسته: بانوان
00:00
2:04

ساختار و عملکرد پروتئین کاینزین

[PDF] زیست شناسی سلولی و مولکولی - گروه آموزشي نخبگانEn cacheﺑﺨﺶ ﺳﻔﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري رﺷﺘﻪ اي ﺷﮑﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺳﻠﻮﻟﻬ

مطالب مرتبط

ارسال نظر